+1 OL!

Süper Gönüllü Formu

    Tüzügümüzden: Madde 3 Platformun Temel Amaçları: 1- Türkiye ve yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne, değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkan ve ilerleten; insan sevgisi, akılcı düşünce ve evrensel değerler ışığında yol alan etkin bir Düşünce ve Eylem Platformu oluşturmak. Bu bağlamda bireysel veya gruplar halinde Türkiye’ye katkıda bulunmak için faaliyetler yürüten veya yürütmek isteyen kişileri bir araya getirmek 2- Bu düşünce ve eylem platformunu kullanarak cesur bir kamuoyu yaratmak 3- Bu kamuoyunun desteği ile, Türkiye’de laik, demokratik, çağdaş, özgürlükçü bir yaşam için etkin çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmektir. +1 Türkiye’nin vizyonu, Türkiye’de ve dünyada örnek gösterilen etkin ve amaçları ile doğrultusunda öncü bir sivil toplum örgütü olmaktır. Madde 4 Kurucu Değerlerimiz Platformun kurucu üyeleri aşağıdaki değerlere kalpten bağlıdırlar. Platform gönüllüleri yürütülen faaliyetler sırasında bu değerlere uygun hareket etmek zorundadırlar. Platforma katılmak için bu değerlerin tamamını samimiyetle kabul etmek gerekir. 1- İnsan sevgisi, farklılıklara hoşgörülü, kapsayıcı, demokratik ve laik yaklaşım 2- Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlılık 3- Hem yurtta hem de yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ye katkı yapmasının gerekliliğine olan inanç 4- Kadınlar, gençler ve çocukların geleceği şekillendireceğine olan inancımız 5- Azim, kararlılık, inanç ve ümit 6- Dürüst, özgür, akılcı, bilimsel araştırmaya dayalı, sorgulayıcı objektif yaklaşım 7- Partiler üstü yaklaşım ile Türkiye'nin faydasını gözetmek.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.