HAKKIMIZDA

+1 Türkiye Düşünce ve Eylem Platformu

nedir

“Çağdaş Türkiye için ben de varım” diyen herkestir. Yurt içinde ya da dışında olsun Türkiye’ye vatandaşlık ya da gönül bağıyla bağlı olan herkesi ve +1 fazlasını kapsar. Düşünce üretir ve eyleme geçer.

ne yapmayı

Türkiye’nin daha demokratik, özgürlükçü, çağdaş ve çoğulcu bir ülke olması için etkin çözümler arar ve bu amaç doğrultusunda gönüllülük esasıyla çalışır. Çağdaş yaşamı yalnızca imkanı olanlara değil, tüm ülke sathına yaymaya çalışır.

nasıl çalışır

Tam bağımsız, laik bir Türkiye için şeffaf, akılcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla çalışır. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlıdır. Eğitim, kültür, sanat ve sosyal çalışmalar içinde yer alır, gerekirse politik çevrelere baskı uygular.

siyasi

+1 Türkiye siyasetçilere değil halka güvenir. Bağımsızlığını ve gücünü, gönüllülük ilkesiyle ülkesi için çalışan tüm yurtsevelerden alır. Yüzü akla, mantığa, insana ve bilime dönük herkesi kucaklar.


Tanıtım PDF İndir


Bize Katıl +1 Ol

çalışmaalan
TR

+1 Türkiye bu alanlarda şu esaslara göre hareket eder:

Türkiye ve yurtdışında çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne, değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkmak ve savunmak. Bu konuda halkı bilinçlendirmek, bir birliktelik ruhu ve kamuoyu oluşturmak.
Yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş, laik, demokratik sesi olmak.
Türkiye’de demokratik, çağdaş, özgürlükçü bir yaşamı geliştirmek için etkin projeler üretmek ve bunları hayata geçirmek.
Kadınların, gençlerin ve çocukların Türkiye’de çağdaş toplum hayatının dışına itilmesini engellemek. Çağdaş, laik, akılcı toplumu şekillendirme konusundaki işlevlerini yerine getirmelerinde kendilerine yardımcı olmak.
Yurtdışında yeni nesillerin Türkiye ile ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlamak. Türkiye’nin kültür mirasına sahip çıkmalarını sağlamak. Gençlerin Türkiye için yapılan çalışmalara katılımını sağlamak.
Türkiye’nin faydası için çalışan, +1 Türkiye’nin kurucu değerlerini ve amaçlarını paylaşan, benzer kurumlar ve şahıslarla stratejik işbirlikleri ve yakın ilişkiler kurmak
Çalışma yapımız
karakız2