Atatürk diyor ki: “Hiç bir zafer gaye değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için gereken vasıtadır. Gaye, fikirdir. Zafer, bir fikrin elde edilişine hizmeti nispetinde kıymet ifade eder. Bir fikrin elde edilişine dayanmayan bir zafer ölümlü olmaz. O, boş bir gayrettir. Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.”

Sevr Antlaşması’yla yok edilmeye çalışılan egemenliğimize birlik ve beraberlik ruhuyla sahip çıkıldığı, topraklarımızı işgal eden güçlere karşı topyekûn mücadele verildiği ve sayesinde egemenliği kayıtsız şartsız millete armağan eden Cumhuriyet’in kurulmasını sağlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nız kutlu olsun.